// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Tips on Writing the BPK

Below lists the common mistakes made when writing the BPK. Note that for now, only the Bahasa Malaysia version is available.

 1. Pemetaan CLO terhadap PLO, LT, SS dan Kaedah Penilaian yang tidak tepat.
 2. Penggunaan kata kerja dalam CLO kurang tepat.
 3. Kaedah penilaian: perlu letakkan nama dan kod.
 4. Penulisan PLO: sebagai contoh, sepatutnya PO4 bukan P4.
 5. Penulisan CLO tidak menunjukkan pemetaan kepada PLO dan Kemahiran Insaniah (Soft Skill).
 6. Tidak boleh bagi tugasan untuk menilai PLO2 (psikomotor).
 7. CLO seeloknya 3 hingga 5 untuk setiap kursus.
 8. Penilaian kerja kursus untuk komponen ujian tidak boleh lebih daripada 50%.
 9. Kaedah penilaian yang tidak bersesuaian.
 10. Penilaian kerja kursus hanya satu kaedah penilaian.
 11. Semua BPK perlu ditandatangani oleh Dekan dan dinyatakan tarikh dan bilangan Mesyuarat Majlis yang meluluskan.
 12. Masa Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) sepatutnya tepat. Sebagai contoh, untuk kursus 3 unit, masa ialah 120 jam dan 4 unit ialah 160 unit.
 13. Sekurang-kurangnya tiga rujukan yang terkini.
 14. Penilaian pelajar kerja kursus mesti lebih daripada dua untuk merangkumi kesemua kemahiran insaniah kursus.

Abbreviation definitions: 

 • CLO is Course Learning Outcome, 
 • PO is Programme Outcome, 
 • LT is Learning Taxonomy, 
 • SS is Soft Skill, 
 • BPK is Borang Penawaran Kursus.

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner