// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Kemahiran Keusahawanan (KK)

Definisi tahap kemahiran insaniah untuk kemahiran keusahawanan (KK).

KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN KK1 Kebolehan untuk mengenal pasti peluang perniagaan
KK2 Kebolehan untuk merangka perancangan perniagaan
KK3 Kebolehan untuk membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan
KK4 Kebolehan untuk bekerja sendiri

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner