// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Kemahiran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL)

Definisi tahap kemahiran insaniah untuk kemahiran berterusan dan pengurusan maklumat (TS).

KEMAHIRAN BERTERUSAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT LL1 Kebolehan untuk mencari dan menguruskan maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber
LL2 Kebolehan untuk menerima idea baharu dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi
LL3 Kebolehan untuk mengembangkan minda ingin tahu dan dahaga ilmu

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner