// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Kemahiran Kerja Berpasukan (TS)

>Definisi tahap kemahiran insaniah untuk kemahiran kerja berpasukan (TS).

KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN TS1 Kebolehan untuk membina hubungan yang baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif  yang sama
TS2 Kebolehan untuk memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan
TS3 Kebolehan untuk mengenal dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain
TS4 Kebolehan untuk memberikan sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan
TS5 Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner