// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CS atau CTPS)

Definisi tahap kemahiran insaniah untuk pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CT atau CTPS).

PEMIKIRAN KRITIS DAN KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH CT1 Kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur, serta membuat penilaian yang berjustifikasi.
CT2 Kebolehan untuk mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan.
CT3 Kebolehan untuk mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif.
CT4 Kebolehan untuk berfikir melangkaui batas.
CT5 Kebolehan untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti yang kukuh.
CT6 Kebolehan untuk bertahan serta memberikan perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang diberikan.
CT7 Kebolehan memahami dan menyesuaikan diri kepada budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baharu.

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner