// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Kemahiran Berkomunikasi (CS)

Definisi tahap kemahiran insaniah untuk kemahiran berkomunikasi (CS).

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI CS1  Kebolehan menyampaikan idea dengan terang, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis.
CS2 Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberikan maklum balas
CS3 Kebolehan untuk membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar
CS4 Kebolehan untuk menggunakan teknologi dalam pembentangan
CS5 Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan
CS6 Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang belainan budaya
CS7 Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan
CS8 Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner